VINSKI PUTI

U konceptu vinskih cesta je obuhvaćena enogastronomija u sprezi s kulturom i folklorom određenoga vinorodnog područja. Vinska cesta predstavlja odmor i zabavu, a ujedno je edukativna i kulturološka. Nudi uslugu turistima nove generacije koji su željni odmora u seoskom ambijentu, ali isto tako žele upoznati autohtoni proizvod, proces njegove proizvodnje te izvornost narodnih običaja, jela i pića.

Vinska cesta danas predstavlja važnu kariku ruralnog turizma i poticaj gospodarskom razvoju. Naime, vrlo je teško uključiti se i naći svoje mjesto na svjetskom tržištu, pa je prodaja vina putem vinske ceste dobra prilika,posebno za maloga hrvatskog vinara.

Površine pod vinovom lozom protežu se od Stona do Lovista. Na najvećem dijelu tih površina uzgaja se Plavac mali i Rukatac. Najkvalitetnije vino proizvodi se od grožđa dozrelog na stranama okrenutim prema jugu, od čega prednjače prva vrhunski deklarirana vina u Hrvata: Dingač i Postup. Vina se mogu kušati u svakoj od vinskih kuća koje se nalaze na vinskoj cesti.

U konceptu vinskih cesta je obuhvaćena enogastronomija u sprezi s kulturom i folklorom određenoga vinorodnog područja. Vinska cesta predstavlja odmor i zabavu, a ujedno je

edukativna i kulturološka. Nudi uslugu turistima nove generacije koji su željni odmora u seoskom ambijentu, ali isto tako žele upoznati autohtoni proizvod, proces njegove proizvodnje te izvornost narodnih običaja, jela i pića.

Vinska cesta danas predstavlja važnu kariku ruralnog turizma i poticaj gospodarskom razvoju. Naime, vrlo je teško uključiti se i naći svoje mjesto na svjetskom tržištu, pa je prodaja vina putem vinske ceste dobra prilika,posebno za maloga hrvatskog vinara.


Razglasite:
  • Print
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter

Comments are closed.

Rezervacije
Weather
Incomplete forecast XML received.
Please refresh your browser.