FAUNA I FLORA


Arbutus unedo satureja Montana

Zachodnia część półwyspu Pelješac to teren niesłychanie bogaty w liczne gatunki roślin i zwierząt ,z których wiele to gatunki rzadkie. Z aż 150 odmian roślin, które zostały zliczone przez Instytut Antropologii w Zagrzebiu, na terenie płaskowyżu Nakovana istnieje 66 dziko rosnących, lecz jadalnych roślin, aż 51 z nich posiada właściwości lecznicze.

Do roślin o charakterystyce medycznej należą bodziszek cuchnący (Geranium robertianum), rzepik pospolity(Agrimonia eupatoria), lawenda (Lavandula spica), szałwia (Salvia offcinalis), czubrica (satureja montana), Immortelle (helichrysum italicum), Mastyks (pistacia lentiscus), prawoślaz lekarski (althaea officinalis), Macierzanka piaskowa (thymus serpyllum) oraz wiele innych.

Spośród dużych zwierząt zamieszkujących zachodnią część półwyspu warto wymienić dzika, muflona, lisa, szakala oraz królika. W przeszłości do atrakcji należały tutaj dzikie konie i osły, niestety podczas licznych wojen domowych, większość z nich została zabita.

Gady zamieszkujące te tereny to przede wszystkim jaszczurka dalmacka (Podarcis melisellenis), jaszczurka ostropyska (Lacerta oxycephala),  wielka jaszczurka zielona (Lacerta trilineata), żółtopłuzik bałkański (Ophisaurus apodus), wąż koci (Telescopus fallax) oraz żmija nosoroga. Największym gadem tych terenów jest wąż stepowy (Elaphe quatuorlineata) z rodziny Boa mogący osiągnąć długość nawet dwóch metrów.

Na prezentowanych terenach miłośnicy ptaków będą mieli szansę zobaczyć: sikorę czarnopierśną (Parus lugubris), zaganiacza oliwnego (Hippolais olivetorum), kowalika skalnego (Sitta neumayer), wróbla (Passer domesticus), monticolę (Monticola solitaris), sikorę bogatkę (Parus Mayor), pokrzewkę aksamitną (Sylvia melanocephala), a także otusa (Otus scops) i puchacza zwyczajnego. Znajdują się tutaj także bażanty, kuropatwy, kurczaki, przepiórki, gołębie, kruki, jaskółki, sokoły, jastrzębie i wiele innych

Podziwiać tu można liczne gatunki motyli, których zliczono około 50 gatunków, jednak mówi się większej liczbie, która świadczy o zdrowym i przyjaznym środowisku.

Teren wzgórza św. Iliji sanktuarium drzew sosnowych, gdzie wysoko położone pastwiska są domem kojotów, dzików, muflonów i od niedawna dzikich osłów oraz koni. Zalesiony teren ponad zatoką Duba Nakovanska, to obszar, który nie ucierpiał od wielkiego pożaru. Znaleźć tam można typowe śródziemnomorskie gatunki truskawek oraz dębu dalmackiego.

Wszystko to wskazuje, na to, iż fauna i flora regionu Nakovana współżyją ze sobą w zgodzie a stowarzyszenie „Uzorna Nakovana” rozważa stworzenie na tych terenach Eko-Archeologicznego Parku.


Razglasite:
  • Print
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter

Comments are closed.

Rezervacije
Weather
Incomplete forecast XML received.
Please refresh your browser.