Mitovi i legende o Dubrovniku

Legenda o Sv. Vlahu, svecu zaštitniku grada Dubrovnika

Sveti Vlaho je bio biskup u Sebasti u Armeniji, mučen je za vrijeme cara Dioklecijana te je postao svetac zaštitnik grada Dubrovnika u 10. st. Prema legendi, ukazao se Stojku, rektoru katedrale te ga upozorio da su se Venecijanci usidrili pred otokom Lokrumom te da namjeravaju napasti grad. Stojko je o ovome izvijestio Senat te je organizirana obrana grada. Nakon ovog događaja Sveti Vlaho je izabran za sveca zaštitnika grada Dubrovnika. Kip Svetoga Vlaha nalazimo na gradskim zidinama kao i na gradskim vratima. Lik Svetog Vlaha također je ukrašavao zastavu Dubrovačke Republike te se isti lik nalazio na državnim pečatima i novcima koji su se izrađivali u vrijeme Dubrovačke Republike.

Festa Svetog Vlaha se proslavlja svake godine trećega Veljače, i to je festa u kojoj sudjeluje cijeli grad. Festa je nadaleko poznata po sudjelovanju ljudi iz okolnih mjesta u narodnim nošnjama, zatim po veličanstvenoj procesiji u kojoj crkveni predstavnici pronose gradom relikvije sveca te po različitim zabavnim i kulturnim događajima.

Legenda o katedrali Uznesenja Marijinog

Današnja barokna katedrala izgrađena je u 18.st. na mjestu gdje se prethodno nalazila romanička bazilika iz 12.st. Romanička bazilika je potpuno stradala u velikom potresu 1667. godine. Prema povijesnim dokumentima, romanička bazilika je bila jedna od najlijepših bazilika na našim prostorima, bogato ukrašena skulpturama i u čijem se centru nalazila predivna kupola. Prema legendi, dio novca za izgradnju romaničke bazilike je donirao engleski kralj Ričard Lavljeg Srca. To je bio njegov zavjetni dar gradu Dubrovniku, budući da je preživio brodolom u blizini otočića Lokruma, pred samom starom gradskom lukom. To se dogodilo 1192.g. na povratku s Treće križarske bojne. Za vrijeme restauratorskih radova 1981.g. ispod današnje katedrale nađeni su temelji crkvice koja je prema arhitektonskom stilu prethodila romaničkoj bazilici. Ovo dokazuje da je Dubrovnik, čak i prije 7. st., bio organizirana urbana cjelina te baca novo svijetlo na osnutak samoga grada.

Razglasite:
  • Print
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter

Comments are closed.

Rezervacije
Weather
Incomplete forecast XML received.
Please refresh your browser.